Siêu Tính - Sieutinh.com
Chỉ Số Nóng Bức - Heat Index
°C
%

Tính Chỉ Số Nóng Bức Heat Index

Chỉ Số Nhiệt Độ (Heat Index) Là Gì?

Chỉ số nhiệt độ (heat index) là thước đo “mức độ mà chúng ta thực sự cảm thấy” trong một độ ẩm tương đối so với nhiệt độ không khí. Nói cách khác, trong một môi trường có cùng một nhiệt độ nhưng có độ ẩm khác nhau thì nhiệt độ mà chúng ta cảm nhận thực sự sẽ khác nhau. Ví dụ: 2 phòng kín A và B để có nhiệt độ là 27 độ C. Nhưng phòng A có độ ẩm là 65% còn phòng B có độ ẩm là 85% Như vậy, khi chúng ở phòng B cơ thể sẽ cảm thấy nóng hơn phòng A. Nhiệt độ cộng với độ ẩm cao đã khiến cảm giác nóng bức ở phòng B tăng lên nhiều hơn A (nhiệt độ cảm thấy tương đương 30.22 độ C và 28.45). Do đó, mối tương quan giữa nhiệt độ và độ ẩm sẽ có tác động đến mức độ thoải mái của chúng ta ở trong môi trường.

Tại Sao Chúng Ta Lại Cảm Thấy Như Vậy?

Chỉ số nhiệt, còn được gọi là nhiệt độ rõ ràng, là nhiệt độ mà cơ thể con người cảm thấy khi độ ẩm tương đối được kết hợp với nhiệt độ không khí. Điều này có những yếu tố quan trọng cho sự thoải mái của cơ thể con người. Khi cơ thể quá nóng, nó bắt đầu ra mồ hôi hoặc đổ mồ hôi để tự làm mát. Nếu mồ hôi không thể bay hơi, cơ thể không thể điều chỉnh nhiệt độ. Bay hơi là một quá trình làm mát cơ thể. Khi mồ hôi được bốc hơi ra khỏi cơ thể, nó sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể chúng ta một cách hiệu quả. Khi độ ẩm của không khí (tức là độ ẩm tương đối) cao, tốc độ bay hơi khỏi cơ thể sẽ giảm. Nói cách khác, cơ thể con người cảm thấy nóng hơn trong điều kiện ẩm ướt. Điều ngược lại là đúng khi độ ẩm tương đối giảm vì tốc độ bay hơi mồ hôi tăng. Cơ thể thực sự cảm thấy mát mẻ hơn trong điều kiện khô cằn. Có mối quan hệ trực tiếp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối và chỉ số nhiệt, nghĩa là khi nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối tăng (giảm), chỉ số nhiệt tăng (giảm).

Làm Sao Để Tính Chỉ Số Nhiệt Độ

Để tìm nhiệt độ Chỉ số Nhiệt, hãy xem Biểu đồ Chỉ số Nhiệt ở trên hoặc kiểm tra bằng máy tính của Siêu Tính bằng cách nhập dữ liệu vào để biết được kết quả. Một ví dụ khác, nếu nhiệt độ không khí là 36° C và độ ẩm tương đối là 65%, chỉ số nhiệt - cảm giác nóng đến mức nào là 47.5 ° C. 

Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng các giá trị chỉ số nhiệt trong biểu đồ trên là dành cho các vị trí bóng râm. Nếu bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp, giá trị chỉ số nhiệt có thể tăng lên đến 15 ° F. Như thể hiện trong bảng dưới đây, các chỉ số nhiệt gặp nhau hoặc vượt quá 103 ° F có thể dẫn đến các rối loạn nhiệt nguy hiểm khi tiếp xúc trong thời gian dài.