Siêu Tính - Sieutinh.com

Chuyển đổi trọng lượng

Pound là gì?

Định nghĩa về Pound: Một pound (ký hiệu: lb) là một đơn vị khối lượng được sử dụng trong các hệ thống đo lường thông thường của đế quốc và Hoa Kỳ.

Các sản phẩm sản xuất tại Mỹ, đặc biệt là thực phẩm được đo lường chủ yếu bằng pound. Một số sẽ có ghi chú cả đơn vị kilogram, nhưng thông thường ta phải dùng phép tính chuyển đổi trọng lượng. 

Theo lý thuyết: 1 lb = 0.45359237 kg

Chuyển đổi giữa kg và lb rất phổ biến


Lịch sử  và nguồn gốc của Pound: pound xuất phát từ Libra La Mã, và nhiều định nghĩa khác nhau về pound đã được sử dụng trong suốt lịch sử trước khi Hệ avoirdupois (hệ thống đo lường quốc tế) được sử dụng rộng rãi ngày nay. 

Hệ thống avoirdupois là một hệ thống thường được sử dụng trong thế kỷ 13. Nó đã được cập nhật về hình thức hiện tại vào năm 1959. Đây là một hệ thống dựa trên một pound tiêu chuẩn hóa vật lý sử dụng trọng lượng nguyên mẫu. Trọng lượng nguyên mẫu này có thể được chia thành 16 ounces, một con số có ba ước số chẵn (8, 4, 2). Sự thuận tiện này có thể là lý do khiến hệ thống này phổ biến hơn các hệ thống khác cùng thời điểm.

Ngày nay Pound được sử dụng ở đâu? 

Pound như một đơn vị trọng lượng được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ, thường để đo trọng lượng cơ thể. Trong quá khứ nhiều phiên bản của pound đã tồn tại ở Vương quốc Anh (Anh) nhưng Vương quốc Anh sử dụng phần lớn Hệ thống đơn vị quốc tế (kilogram), nhưng pound vẫn được sử dụng trong các bối cảnh nhất định, chẳng hạn như ghi nhãn thực phẩm đóng gói (theo luật, các giá trị số liệu kilogram phải cũng được hiển thị cùng). Vương quốc Anh cũng thường sử dụng cả pound và ton (tấn mỹ) khi mô tả trọng lượng, trong đó một ton (tấn mỹ) bằng 2000 pounds.

Mỹ sử dụng đơn vị lb là chủ yếu

Đơn vị pound được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ

Kilogram là gì?

Một kilogram (ký hiệu: kg) là đơn vị khối lượng cơ bản trong Hệ đơn vị quốc tế (SI). Hiện tại, nó được xác định dựa trên giá trị số cố định của hằng số Planck, h, bằng 6,62607015 × 10-34 theo đơn vị của J · s hoặc kg · m2 · s - 1. Mét và giây được xác định theo c, tốc độ ánh sáng và tần số Caesium, ΔΔCs.

Mặc dù định nghĩa của kilogram đã được thay đổi vào năm 2019 nhưng kích thước thực tế của đơn vị vẫn giữ nguyên. Các thay đổi nhằm cải thiện định nghĩa của các đơn vị cơ sở SI mà không thay đổi cách các đơn vị được sử dụng trên toàn thế giới.

Việt Nam sử dụng kilogram thay vì lb

Lịch sử và nguồn gốc của Kilogram

Tên "kilogram" được lấy từ "kilogramme" của Pháp, từ đó thêm từ thuật ngữ Hy Lạp có nghĩa là "một ngàn", trước thuật ngữ "gramma" trong tiếng Latinh có nghĩa là "một trọng lượng nhỏ".

Kilogram ban đầu được định nghĩa là khối lượng của một lít nước tại điểm đóng băng vào năm 1794, nhưng cuối cùng được xác định lại, vì việc đo khối lượng của một thể tích nước là không chính xác và cồng kềnh.

Định nghĩa thứ hai: kilogram được định nghĩa là bằng khối lượng của một nguyên mẫu vật lý, một hình trụ làm bằng hợp kim platinum-iridium, là một biện pháp không hoàn hảo. Điều này được chứng minh bằng thực tế là khối lượng của nguyên mẫu ban đầu cho kilogram hiện nặng hơn 50 microgam so với các bản sao khác của kilogram tiêu chuẩn.

Một định nghĩa mới về kilogram đã được giới thiệu vào năm 2019 dựa trên hằng số Planck và thay đổi định nghĩa thứ hai.

Ứng dụng hiện tại của Kilogram: Là một đơn vị cơ sở của SI, kilogram được sử dụng trên toàn cầu trong hầu hết các lĩnh vực và ứng dụng, ngoại trừ các quốc gia như Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ, kilogram được sử dụng ở nhiều khu vực ở một mức độ nào đó (như khoa học , công nghiệp, chính phủ và quân đội) nhưng thường không có trong các ứng dụng hàng ngày.

Ounce - Một đơn vị phổ biến đo thể tích, khối lượng

Ounce là gì?

Ounce (viết tắt là oz) là một đơn vị đo lường khối lượng, thể tích, được sử dụng nhiều nhất ở nước Anh và Mỹ. Một ounce có chuyển đổi trọng lượng bằng khoảng 28.3 g hay bằng 1/16  avoirdupois pound. 

Nguồn gốc của ounce

Ounce được bắt nguồn từ thế kỷ 14, từ một đơn vị ounce cũ của Pháp (dùng để đo khối lượng và thời gian ở thế kỷ 12). Ounce được lấy từ tên Latin "uncia" - 1 phần 12 (của pound).

Ứng dụng của ounce

Ở Mỹ, Ounce là đơn vị phổ biến dùng để đo lường thực phẩm đóng gói, bưu kiện, độ dày bề mặt của vải và giấy,....  

Bên cạnh đơn vị ounce thông thường, còn có các đơn vị khác như:

Troy ounce (~ 31.1 g) dùng để đo khối lượng kim loại hiếm như vàng, bạc, bạch kim, palladium, rhodium,....

Ounce force dùng để đo khối lượng, lực kéo

Fluid ounce dùng để đo thể tích chất lỏng. 

Trên thế giới, ounce được dùng làm đơn vị đo quốc tế có khối lượng chính xác bằng 28.349523125 g.